Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

jest wysoce elastycznym rozwiązaniem. Nasz system cms nadaje się do różnego rodzaju stron www. Idento cms można w bardzo prosty i intuicyjny sposób dopasować praktycznie do każdego wyzwania.

Co oferuje iDENTO CMS?

Całość działania jakie podejmuje się w zakresie system cms odbywa się przy pomocy panelu administracyjnego. Za jego pośrednictwem strony www cms pozwalają na dodawanie, edytowanie i usuwanie treści, ułożenie i migrację działów jak i szereg zaawansowanych możliwości.

Do najważniejszych funkcji oferowanych przez system zarządzania treścią iDENTO CMS należą:

Administracja stronami

Najczęściej używaną funkcją jaką wykonuje się w obrębie systemu cms to zarządzanie treścią na stronie. Za pomocą wspominanego panelu administracyjnego możemy zapełniać strony www cms treścią, a następnie dowolnie edytować czy usuwać dane treści. Także administracja stronami i podstronami przebiega w bardzo prosty sposób, a prezentacja struktury strony www cms jest jak najbardziej intuicyjna, ponieważ jest ułożona w drzewo zależności i odpowiednio katalogowana. Z poziomu panelu w pełni możemy dokonywać edycji menu oraz podpinania działów do konkretnych pozycji menu, ale także dodawać strony linkowane jedynie z innych dokumentów.

Nawigacja

System zarządzania treścią iDENTO CMS zbudowany został w taki sposób, aby możliwe było hierarchiczne ułożenie działów oraz kolejnych poddziałów. W ten sposób otrzymuje się stan, w którym strona cms jest bardzo prosta w obsłudze z punktu widzenia administratora czy redaktora, ale także z punktu widzenia użytkownika. Intuicyjne rozgałęzienie treści to prosty tryb docierania do konkretnych interesujących zagadnień.

Menedżer plików

Używając nasz system cms możemy zapomnieć o konieczności korzystania z kont ftp czy podobnych mechanizmów migracji plików między stronami serwer i nasz komputer. Oczywiście istnieje możliwość korzystania z ftp, jednak wprowadzono specjalny menadżer plików, który znacząco upraszcza wszystkie operacje na plikach. Dzięki wspomnianemu menadżerowi możemy dodawać oraz usuwać pliki znajdujące się na serwerze oraz linkować do konkretnych plików w obrębie strony cms.

Administracja użytkownikami

Bardzo często systemy cms obsługiwane są przez większą ilość osób, każda ma wyznaczony obszar i zadania do wykonywania. System iDENTO CMS pozwala na organizowanie kont użytkowników w grupy oraz nadawanie im odpowiednich do ich zadań uprawnień. Z poziomu panelu administracyjnego możemy sprawdzać co w danym momencie robił dany użytkownik oraz zarządzać w zaawansowany aczkolwiek prosty sposób kontami.

Rozbudowa i przebudowa strony cms

Wysoka elastyczność oraz modułowa budowa jaką charakteryzuje się system iDENTO CMS pozwala na szybkie dopasowywanie i wdrażanie funkcji potrzebne danemu użytkownikowi. W każdej chwili na życzenie klienta jesteśmy w stanie przygotować i wdrożyć dodatkowe funkcjonalności co nie będzie wymagało dokonywania zmian w już istniejącej strukturze.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kontakt

tel. 56 674 24 42
biuro@idento.pl